วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เนินฆ้อ – 210304

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เนินฆ้อ

ภาษาไทย : ต. เนินฆ้อ  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Noen Kho ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210304

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.704

ลองติจูด : 101.678

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.704,101.678,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/