วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เทพาลัย – 300403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เทพาลัย

ภาษาไทย : ต. เทพาลัย  อ. คง จ. นครราชสีมา

English : Thephalai ,Khong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300403

รหัส อำเภอ : 3004

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.368

ลองติจูด : 102.466

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.368,102.466,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/