วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เทพรักษา – 321017

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เทพรักษา

ภาษาไทย : ต. เทพรักษา  อ. สังขะ จ. สุรินทร์

English : Thep Raksa ,Sangkha, Surin

รหัส ตำบล : 321017

รหัส อำเภอ : 3210

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.481

ลองติจูด : 103.868

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.481,103.868,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/