วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เทพนิมิต – 220409

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เทพนิมิต

ภาษาไทย : ต. เทพนิมิต  อ. โป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี

English : Thep Nimit ,Pong Nam Ron, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220409

รหัส อำเภอ : 2204

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.044

ลองติจูด : 102.453

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.044,102.453,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/