วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เทพคีรี – 390605

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เทพคีรี

ภาษาไทย : ต. เทพคีรี  อ. นาวัง จ. หนองบัวลำภู

English : Thep Khiri ,Na Wang, Nong Bua Lam Phu

รหัส ตำบล : 390605

รหัส อำเภอ : 3906

รหัส จังหวัด  : 39

ละติจูด : 17.308

ลองติจูด : 102.117

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.308,102.117,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/