วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เทนมีย์ – 320116

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เทนมีย์

ภาษาไทย : ต. เทนมีย์  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Then Mi ,Mueang Surin, Surin

รหัส ตำบล : 320116

รหัส อำเภอ : 3201

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.774

ลองติจูด : 103.542

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.774,103.542,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/