วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เตาไห – 411909

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เตาไห

ภาษาไทย : ต. เตาไห  อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

English : Tao Hai ,Phen, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411909

รหัส อำเภอ : 4119

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.634

ลองติจูด : 103.066

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.634,103.066,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/