วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เตย – 341406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เตย

ภาษาไทย : ต. เตย  อ. ม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี

English : Toei ,Muang Sam Sip, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341406

รหัส อำเภอ : 3414

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.500

ลองติจูด : 104.828

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.500,104.828,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/