วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เด่นชัย – 540501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เด่นชัย

ภาษาไทย : ต. เด่นชัย  อ. เด่นชัย จ. แพร่

English : Den Chai ,Den Chai, Phrae

รหัส ตำบล : 540501

รหัส อำเภอ : 5405

รหัส จังหวัด  : 54

ละติจูด : 17.973

ลองติจูด : 100.040

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.973,100.040,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/