วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เดื่อศรีคันไชย – 470802

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เดื่อศรีคันไชย

ภาษาไทย : ต. เดื่อศรีคันไชย  อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร

English : Duea Si Khan Chai ,Wanon Niwat, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470802

รหัส อำเภอ : 4708

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.473

ลองติจูด : 103.730

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.473,103.730,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/