วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เดิด – 350107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เดิด

ภาษาไทย : ต. เดิด  อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร

English : Doet ,Mueang Yasothon, Yasothon

รหัส ตำบล : 350107

รหัส อำเภอ : 3501

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.945

ลองติจูด : 104.062

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.945,104.062,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/