วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เซเป็ด – 341115

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เซเป็ด

ภาษาไทย : ต. เซเป็ด  อ. ตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี

English : Se Pet ,Trakan Phuet Phon, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 341115

รหัส อำเภอ : 3411

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.547

ลองติจูด : 104.988

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.547,104.988,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/