วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เซกา – 380401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เซกา

ภาษาไทย : ต. เซกา  อ. เซกา จ. บึงกาฬ

English : ,Seka, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380401

รหัส อำเภอ : 3804

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 17.964

ลองติจูด : 103.945

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.964,103.945,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/