วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชื้อเพลิง – 320512

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชื้อเพลิง

ภาษาไทย : ต. เชื้อเพลิง  อ. ปราสาท จ. สุรินทร์

English : Chue Phloeng ,Prasat, Surin

รหัส ตำบล : 320512

รหัส อำเภอ : 3205

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.713

ลองติจูด : 103.418

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.713,103.418,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/