วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชียงแรง – 560804

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชียงแรง

ภาษาไทย : ต. เชียงแรง  อ. ภูซาง จ. พะเยา

English : Chiang Raeng ,Phu Sang, Phayao

รหัส ตำบล : 560804

รหัส อำเภอ : 5608

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.616

ลองติจูด : 100.289

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.616,100.289,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/