วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชียงเคี่ยน – 570405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชียงเคี่ยน

ภาษาไทย : ต. เชียงเคี่ยน  อ. เทิง จ. เชียงราย

English : Chiang Khian ,Thoeng, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570405

รหัส อำเภอ : 5704

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.625

ลองติจูด : 99.990

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.625,99.990,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/