วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชียงหวาง – 411904

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชียงหวาง

ภาษาไทย : ต. เชียงหวาง  อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี

English : Chiang Wang ,Phen, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411904

รหัส อำเภอ : 4119

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.617

ลองติจูด : 102.849

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.617,102.849,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/