วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชียงบาน – 560311

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชียงบาน

ภาษาไทย : ต. เชียงบาน  อ. เชียงคำ จ. พะเยา

English : Chiang Ban ,Chiang Kham, Phayao

รหัส ตำบล : 560311

รหัส อำเภอ : 5603

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.586

ลองติจูด : 100.234

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.586,100.234,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/