วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชียงดา – 412002

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชียงดา

ภาษาไทย : ต. เชียงดา  อ. สร้างคอม จ. อุดรธานี

English : Chiang Da ,Sang Khom, Udon Thani

รหัส ตำบล : 412002

รหัส อำเภอ : 4120

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.859

ลองติจูด : 103.027

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.859,103.027,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/