วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชียงคาน – 420301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชียงคาน

ภาษาไทย : ต. เชียงคาน  อ. เชียงคาน จ. เลย

English : Chiang Khan ,Chiang Khan, Loei

รหัส ตำบล : 420301

รหัส อำเภอ : 4203

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.881

ลองติจูด : 101.665

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.881,101.665,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/