วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชียงของ – 550402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชียงของ

ภาษาไทย : ต. เชียงของ  อ. นาน้อย จ. น่าน

English : Chiang Khong ,Na Noi, Nan

รหัส ตำบล : 550402

รหัส อำเภอ : 5504

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 18.273

ลองติจูด : 100.884

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.273,100.884,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/