วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชิงเนิน – 210102

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชิงเนิน

ภาษาไทย : ต. เชิงเนิน  อ. เมืองระยอง จ. ระยอง

English : Choeng Noen ,Mueang Rayong, Rayong

รหัส ตำบล : 210102

รหัส อำเภอ : 2101

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.677

ลองติจูด : 101.318

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.677,101.318,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/