วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชิงดอย – 500501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชิงดอย

ภาษาไทย : ต. เชิงดอย  อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

English : Choeng Doi ,Doi Saket, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 500501

รหัส อำเภอ : 5005

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.899

ลองติจูด : 99.170

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.899,99.170,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/