วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชิงชุม – 470410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชิงชุม

ภาษาไทย : ต. เชิงชุม  อ. พรรณานิคม จ. สกลนคร

English : Choeng Chum ,Phanna Nikhom, Sakon Nakhon

รหัส ตำบล : 470410

รหัส อำเภอ : 4704

รหัส จังหวัด  : 47

ละติจูด : 17.435

ลองติจูด : 104.007

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.435,104.007,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/