วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เชิงกลัด – 170203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เชิงกลัด

ภาษาไทย : ต. เชิงกลัด  อ. บางระจัน จ. สิงห์บุรี

English : Choeng Klat ,Bang Rachan, Sing Buri

รหัส ตำบล : 170203

รหัส อำเภอ : 1702

รหัส จังหวัด  : 17

ละติจูด : 14.910

ลองติจูด : 100.269

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.910,100.269,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/