วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เฉลียง – 300202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เฉลียง

ภาษาไทย : ต. เฉลียง  อ. ครบุรี จ. นครราชสีมา

English : Chaliang ,Khon Buri, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300202

รหัส อำเภอ : 3002

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.489

ลองติจูด : 102.279

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.489,102.279,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/