วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เฉนียง – 320114

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เฉนียง

ภาษาไทย : ต. เฉนียง  อ. เมืองสุรินทร์ จ. สุรินทร์

English : Chaniang ,Mueang Surin, Surin

รหัส ตำบล : 320114

รหัส อำเภอ : 3201

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.796

ลองติจูด : 103.477

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.796,103.477,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/