วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เจียด – 340504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เจียด

ภาษาไทย : ต. เจียด  อ. เขมราฐ จ. อุบลราชธานี

English : Chiat ,Khemarat, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340504

รหัส อำเภอ : 3405

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.872

ลองติจูด : 105.222

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.872,105.222,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/