วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เจริญเมือง – 570507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เจริญเมือง

ภาษาไทย : ต. เจริญเมือง  อ. พาน จ. เชียงราย

English : Charoen Mueang ,Phan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570507

รหัส อำเภอ : 5705

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.616

ลองติจูด : 99.746

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.616,99.746,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/