วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เจริญสุข – 312301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เจริญสุข

ภาษาไทย : ต. เจริญสุข  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. บุรีรัมย์

English : Charoen Suk ,Chaloem Phra Kiet, Buri Ram

รหัส ตำบล : 312301

รหัส อำเภอ : 3123

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.574

ลองติจูด : 102.865

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.574,102.865,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/