วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เจริญธรรม – 190406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เจริญธรรม

ภาษาไทย : ต. เจริญธรรม  อ. วิหารแดง จ. สระบุรี

English : Charoen Tham ,Wihan Daeng, Saraburi

รหัส ตำบล : 190406

รหัส อำเภอ : 1904

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.387

ลองติจูด : 101.006

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.387,101.006,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/