วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เจดีย์หลวง – 571007

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เจดีย์หลวง

ภาษาไทย : ต. เจดีย์หลวง  อ. แม่สรวย จ. เชียงราย

English : Chedi Luang ,Mae Suai, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 571007

รหัส อำเภอ : 5710

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 19.569

ลองติจูด : 99.546

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.569,99.546,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/