วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เจดียชัย – 550510

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เจดียชัย

ภาษาไทย : ต. เจดียชัย  อ. ปัว จ. น่าน

English : Chedi Chai ,Pua, Nan

รหัส ตำบล : 550510

รหัส อำเภอ : 5505

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.162

ลองติจูด : 100.838

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.162,100.838,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/