วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เค็งใหญ่ – 370603

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เค็งใหญ่

ภาษาไทย : ต. เค็งใหญ่  อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

English : Kheng Yai ,Hua Taphan, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370603

รหัส อำเภอ : 3706

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.738

ลองติจูด : 104.564

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.738,104.564,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/