วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขื่อน – 440310

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขื่อน

ภาษาไทย : ต. เขื่อน  อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม

English : Khuean ,Kosum Phisai, Maha Sarakham

รหัส ตำบล : 440310

รหัส อำเภอ : 4403

รหัส จังหวัด  : 44

ละติจูด : 16.344

ลองติจูด : 103.068

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.344,103.068,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/