วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขื่อนอุบลรัตน์ – 400803

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขื่อนอุบลรัตน์

ภาษาไทย : ต. เขื่อนอุบลรัตน์  อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น

English : Khuean Ubonrat ,Ubolratana, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400803

รหัส อำเภอ : 4008

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.715

ลองติจูด : 102.636

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.715,102.636,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/