วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขื่อนผาก – 501108

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขื่อนผาก

ภาษาไทย : ต. เขื่อนผาก  อ. พร้าว จ. เชียงใหม่

English : Khuean Phak ,Phrao, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501108

รหัส อำเภอ : 5011

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 19.308

ลองติจูด : 99.164

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.308,99.164,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/