วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขื่องใน – 340401

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขื่องใน

ภาษาไทย : ต. เขื่องใน  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Khueang Nai ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340401

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.371

ลองติจูด : 104.556

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.371,104.556,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/