วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขื่องคำ – 350112

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขื่องคำ

ภาษาไทย : ต. เขื่องคำ  อ. เมืองยโสธร จ. ยโสธร

English : Khueang Kham ,Mueang Yasothon, Yasothon

รหัส ตำบล : 350112

รหัส อำเภอ : 3501

รหัส จังหวัด  : 35

ละติจูด : 15.740

ลองติจูด : 104.160

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.740,104.160,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/