วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขือน้ำ – 411703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขือน้ำ

ภาษาไทย : ต. เขือน้ำ  อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี

English : Khuea Nam ,Ban Phue, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411703

รหัส อำเภอ : 4117

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.565

ลองติจูด : 102.646

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.565,102.646,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/