วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขิน – 331504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขิน

ภาษาไทย : ต. เขิน  อ. น้ำเกลี้ยง จ. ศรีสะเกษ

English : Khoen ,Nam Kliang, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 331504

รหัส อำเภอ : 3315

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.852

ลองติจูด : 104.580

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.852,104.580,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/