วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาแก้ว – 220324

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาแก้ว

ภาษาไทย : ต. เขาแก้ว  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Khao Kaeo ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220324

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.867

ลองติจูด : 101.939

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.867,101.939,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/