วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาสวนกวาง – 401901

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาสวนกวาง

ภาษาไทย : ต. เขาสวนกวาง  อ. เขาสวนกวาง จ. ขอนแก่น

English : Khao Suan Kwang ,Khao Suan Kwang, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401901

รหัส อำเภอ : 4019

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.861

ลองติจูด : 102.840

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.861,102.840,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/