วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาวง – 190906

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาวง

ภาษาไทย : ต. เขาวง  อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี

English : Khao Wong ,Phra Phutthabat, Saraburi

รหัส ตำบล : 190906

รหัส อำเภอ : 1909

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.679

ลองติจูด : 100.830

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.679,100.830,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/