วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาวงกต – 220805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาวงกต

ภาษาไทย : ต. เขาวงกต  อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี

English : Khao Wongkot ,Kaeng Hang Maeo, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220805

รหัส อำเภอ : 2208

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.881

ลองติจูด : 101.848

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.881,101.848,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/