วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาบายศรี – 220307

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาบายศรี

ภาษาไทย : ต. เขาบายศรี  อ. ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

English : Khao Baisi ,Tha Mai, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220307

รหัส อำเภอ : 2203

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.740

ลองติจูด : 102.061

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.740,102.061,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/