วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาน้อย – 402608

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาน้อย

ภาษาไทย : ต. เขาน้อย  อ. เวียงเก่า จ. ขอนแก่น

English : ,Wiang Kao, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 402608

รหัส อำเภอ : 4026

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.723

ลองติจูด : 102.330

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.723,102.330,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/