วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาน้อย – 210704

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาน้อย

ภาษาไทย : ต. เขาน้อย  อ. เขาชะเมา จ. ระยอง

English : Khao Noi ,Khao Chamao, Rayong

รหัส ตำบล : 210704

รหัส อำเภอ : 2107

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 13.062

ลองติจูด : 101.617

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.062,101.617,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/