วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาน้อย – 161006

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาน้อย

ภาษาไทย : ต. เขาน้อย  อ. ลำสนธิ จ. ลพบุรี

English : Khao Noi ,Lam Sonthi, Lop Buri

รหัส ตำบล : 161006

รหัส อำเภอ : 1610

รหัส จังหวัด  : 16

ละติจูด : 15.112

ลองติจูด : 101.387

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.112,101.387,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/