วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. เขาดินพัฒนา – 191301

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. เขาดินพัฒนา

ภาษาไทย : ต. เขาดินพัฒนา  อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี

English : Khao Din Phatthana ,Chaloem Phra Kiet, Saraburi

รหัส ตำบล : 191301

รหัส อำเภอ : 1913

รหัส จังหวัด  : 19

ละติจูด : 14.612

ลองติจูด : 100.906

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.612,100.906,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/